Horecavergunningen

Om een Horecaonderneming te mogen exploiteren heeft u naast certificaten mogelijk ook verschillende vergunningen nodig. Om u als ondernemer op weg te helpen heeft TiHM per vergunning beschreven wat de betreffende vergunning inhoud, waar u de vergunning kunt aanvragen en welke eisen er gesteld worden.

Indien u meerdere vergunningen nodig heeft kunt u deze vaak tegelijk aanvragen, dit bespaart u een hoop tijd en werk.

De wet en regelgeving van vrijwel alle Horecavergunningen worden door de gemeente opgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is dus goed mogelijk dat een bepaalde vergunning bij u in de gemeente andere eisen en regels heeft dan in een andere gemeente. Om u toch een goed beeld te geven over de bestaande vergunningen hebben we de belangrijkste informatie en eisen op een rij gezet.

De volgende vergunningen heeft u mogelijk nodig

Exploitatievergunning

Als u een onderneming wilt starten met als hoofddoel Horeca dan dient u in de meeste gemeenten van Nederland (met name de grotere gemeenten) een exploitatievergunning aan te vragen. Deze vergunning geeft u dus eigenlijk het recht tot het runnen van een Horecazaak.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de exploitatievergunning

Drank- en Horecavergunning

Vanuit sociaal-hygiënisch oogpunt is op 1 november 1967 de Drank- en Horecawetgeving in het leven geroepen. In de Drank- en Horecawetgeving staan alle regels beschreven waar u aan moet voldoen als u alcoholische dranken wilt schenken in uw Horecazaak.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de drank- en horecavergunning

Terrasvergunning

Indien u een terras wilt plaatsen bij uw zaak dan dient u in de meeste gemeenten van Nederland (met name de grotere gemeenten) in het bezit te zijn van een terrasvergunning, zelf als het terras op eigen grond staat. Het is mogelijk dat de terrasvergunning in uw gemeente is samengevoegd met de exploitatievergunning en of drank- en Horecavergunning.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de terrasvergunning 

Aanwezigheidsvergunning

Als u kansspelautomaten in uw Horecaonderneming wilt plaatsen staat in de Wet op de Kansspelen dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, genaamd de aanwezigheidsvergunning.  De aanwezigheidsvergunning is een aanvullende vergunning op de exploitatievergunning en bepaald of u in de uw Horecaonderneming speelautomaten mag plaatsen.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de aanwezigheidsvergunning 

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het leven geroepen, ook wel de Wabo genoemd. Met de Wabo hoopt de overheid een snellere en betere dienstverlening te bieden betreft bouwen, ruimte en milieu. De vergunning die in de Wabo centraal staat is de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning integreert ± 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één vergunning.

Het onderdeel “Brandveilig gebruik van een gebouw” is mogelijk ook van belang voor uw Horecaonderneming (dit staat dus los van evenementen waar andere regels voor gelden)
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning milieu

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het leven geroepen, ook wel de Wabo genoemd. Met de Wabo hoopt de overheid een snellere en betere dienstverlening te bieden betreft bouwen, ruimte en milieu. De vergunning die in de Wabo centraal staat is de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning integreert ± 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één vergunning.

Het onderdeel “milieuvergunning” is mogelijk ook van belang voor uw Horecaonderneming (dit staat dus los van evenementen waar andere regels voor gelden)
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de omgevingsvergunning