Stappenplan verkoop/verhuur horecazaak

01 augustus 2019

Stappenplan van TiHM Horecamakelaardij

Met dit stappenplan geven wij een inkijkje in welke stappen wij als horecamakelaar doorlopen bij een verkoop- en/of verhuurproces van een horecazaak en/of horecavastgoed. Indien u aanvullende vragen heeft over het stappenplan, dan vernemen wij dat graag, zodat wij u verder kunnen helpen. Let wel, dit stappenplan is slechts een leidraad. In de horecamakelaardij is elke zaak en elk pand uniek en dit vergt mogelijk een iets andere aanpak als hieronder beschreven. Hierover kunnen onze horecamakalaars u uiteraard adviseren en bijstaan met als doel u volledig te ontzorgen tijdens het verkoop-/verhuurproces.

Stap 1 – Vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u op locatie

Wij maken een afspraak bij u op locatie om kennis te maken. Tijdens het gesprek vertelt u uw verhaal, stellen wij de nodige vragen en lopen we een rondje door het object. Zo hebben wij een goed beeld van de situatie en kunnen wij u gericht advies en uitleg geven over wat wij voor u kunnen betekenen.

Tot slot nemen we ook onze bemiddelingsopdracht met u door die de basis zal vormen voor onze samenwerking. Goed om te weten; wij werken op basis van NO CURE NO PAY, op een klein bedrag na dat we eenmalig in rekening zullen brengen ten behoeve van de opstartkosten.  

Stap 2 – Intakegesprek

Zodra u besloten hebt ons de opdracht te geven om u te begeleiden, plannen we een intakegesprek in bij u op locatie. Tijdens dit gesprek zullen wij een vragenlijst met u doornemen, representatieve foto’s maken en het pand inmeten. Wij zullen u ook verzoeken verschillende documenten aan te leveren die wij nodig hebben voor het verkoop-/verhuurproces.

Uiteraard is het ook mogelijk om het object discreet aan te bieden met een algemene verkooptekst, stockfoto’s van internet en zonder adres of naam. Hierdoor is niet te herleiden om welke locatie het gaat. Het discreet aanbieden heeft echter, net als bij een volledige weergave, voor- en nadelen. De betrokken horecamakelaar zal dit ook met u bespreken, zodat u weet waar u rekening mee moet houden.

Stap 3 – Voorbereiding verkoop

Alle foto’s worden bewerkt en samen met de verstrekte informatie en documenten verwerkt in een online advertentie. Vóór we de advertentie online plaatsen, zullen wij ter goedkeuring de verkoop-/verhuurtekst en foto’s aan u voorleggen. Intussen zullen wij dan ook al de eerste potentiële partijen in kaart brengen die mogelijk een goede match zouden kunnen zijn.

Stap 4 – Contact potentiële partijen

Zodra de advertentie online staat en wij de nodige partijen hebben benaderd, zullen partijen met interesse zich bij ons melden. Aan de hand van een aantal standaard vragen gaan wij na of de geïnteresseerde partij een goede match is voor de locatie en of het financieel haalbaar is voor deze partij. Klopt er iets niet of past het concept niet bij het object, dan zullen wij dat deze partij ook gelijk melden om verkeerde verwachtingen en onnodige bezichtigingen tot een minimum te beperken.

Met partijen die wel een goede match zijn, zullen wij een bezichtiging inplannen. Ook eventuele andere partijen zullen wij in de tussentijd van basisinformatie blijven voorzien. Bedrijfsgevoelige informatie als bijvoorbeeld winst- en verliescijfers of een huurcontract zullen wij niet op voorhand met partijen delen.
 

Stap 5 – Bezichtigingen & aanvullende informatie

Met geschikte potentiële partijen komen wij bezichtigen op locatie. Bij voorkeur lopen wij altijd samen met de geïnteresseerde partij een rondje door het object (indien gewenst bent u daarbij uiteraard ook van harte welkom). Tijdens de bezichtiging beantwoorden wij gelijk de vragen die een partij heeft. Als er na de bezichtiging nog interesse is bij deze partij, dan zullen wij hen voorzien van meer vertrouwelijke gegevens als de winst- en verliescijfers, de huurovereenkomst en verdere informatie die niet in de online advertentie staat opgenomen.

Stap 6 – Bod & onderhandeling

De geïnteresseerde partij heeft nu het object bezichtigd en is voorzien van alle benodigde informatie om een voorstel/bod te kunnen uitbrengen. Wanneer wij een voorstel/bod ontvangen, dan zullen wij altijd contact met u opnemen om dit te bespreken. Op basis van het voorstel en uw wensen geven wij u advies met als doel het beoogde resultaat te kunnen behalen.

 

Stap 7 – Opstellen overeenkomst

Wanneer er overeenstemming is bereikt met een partij, zullen we overgaan tot het opstellen van de benodigde overeenkomsten. Eventuele op- en aanmerkingen zullen wij in goed overleg aanpassen in de overeenkomst(en). Wanneer beide partijen akkoord zijn, maken we de overeenkomst(en) definitief en plannen we een tekenafspraak in.

Tijdens de tekenafspraak nemen we gezamenlijk de overeenkomst(en) door en zullen beide partijen deze vervolgens ondertekenen. In de meeste gevallen nemen we ook een garantiestelling op om u de nodige zekerheid te bieden.

Stap 8 – Toestemming verhuurder (enkel bij verkoop horecazaak)

Na het tekenen van de koopovereenkomst zal verhuurder verzocht worden mee te werken aan een indeplaatsstelling of het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst.

 

Stap 9 – Voorbereidingen op overdracht

Ter voorbereiding op de levering lopen we met zowel koper/huurder als verkoper/verhuurder de laatste stappen door waar voor de overdracht nog rekening mee gehouden moet worden. Dit om  de uiteindelijke overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Stap 10 – Levering

De levering is de laatste stap in het proces en dit is de dag waarop het object feitelijk wordt overgedragen aan de koper/huurder. Bij de verkoop van een horecaexploitatie zal de zaak worden opgeleverd door middel van een leveringsovereenkomst. Bij de verhuur van een object zal dit gebeuren door het opstellen van een proces verbaal van oplevering welke vervolgens als bijlage aan de huurovereenkomst wordt gevoegd.

Ter afsluiting vindt de feitelijke overdracht plaats door middel van het overhandigen van de sleutels. Hierna mogen wij u feliciteren met de succesvolle verkoop/verhuur van uw object en de koper/huurder met de nieuwe onderneming of het nieuwe pand.

Ga naar overzicht