Horeca ondernemers in de corona crisis: ik kan de huur niet betalen

01 april 2020

Door de coronacrisis komen veel ondernemers in de financiële problemen. Soms is het daardoor ook onmogelijk om de huur te betalen. Maar wat zijn nu uw rechten en plichten als huurder? TiHM Horecamakelaardij brengt u graag op de hoogte.

Lees hier meer over de maatregelen die momenteel gelden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels 

Zorg dat u in gesprek blijft met uw verhuurder

Benader zelf de verhuurder dat u (op het moment) niet kunt betalen. Leg de situatie uit. Doe dit wel schriftelijk en toon hierbij wel uw goede wil. Stop nooit zomaar met betalen en probeer zo veel mogelijk wél te betalen. Stel bijvoorbeeld voor de huur drie maanden uit te stellen en hierna afspraken te maken hoe de niet betaalde termijnen weer ingehaald kunnen worden of welke huurkorting gegeven kan worden.

Onvoorziene omstandigheden

U bent nog steeds gebonden aan uw huurcontract. Dit is echter wel een uitzonderlijke situatie. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zou het onredelijk kunnen zijn dat alle lasten in deze omstandigheden door één partij gedragen worden, namelijk de huurder. Huurder en verhuurder moeten proberen samen tot een redelijke oplossing te komen.

Uw verhuurder wil niet meewerken

Misschien wil uw verhuurder niet meewerken aan een oplossing. Misschien wijst hij erop dat het volgens het huurcontract niet toegestaan is om betalingen uit te stellen. Gezien de situatie zal de rechter waarschijnlijk aangeven dat deze eis op dit moment onredelijk is. U kunt ook advies vragen aan uw rechtsbijstandverzekering als u deze heeft.

Tussenkomst rechter

Als u er niet uit komt met de verhuurder, kunt u de rechter vragen om een oplossing. Bijvoorbeeld het aanpassen van de huurovereenkomst wegens onvoorziene omstandigheden. Dit kan ook nog achteraf met terugwerkende kracht. De rechter zal hierbij kijken naar wat redelijk is, hoe lang de sluiting heeft geduurd, welke compensatiemaatregelen er voor u zijn, uw financiële positie en de financiële positie van verhuurder. U kunt uw zaak eventueel aan de kantonrechter voorleggen     zonder advocaat om kosten uit te sparen. Als u of verhuurder in hoger beroep gaat tegen het vonnis van de kantonrechter, heeft u wél een advocaat nodig. U moet dan wel goed bedenken of de kosten opwegen tegen de baten.

Redelijke termijn uitstel

Wat is een redelijke termijn voor uitstel van huurbetaling? Dit hangt af van de omstandigheden. Is uw schade beperkt omdat uw bedrijf gedeeltelijk open is? Of is uw bedrijf helemaal of voor het grootste gedeelte gesloten? Als uw bedrijf helemaal of voor het grootste gedeelte gesloten is, lijkt het redelijk dat verhuurder meewerkt aan uitstel van betaling. Als u wel kunt betalen, moet u dit echter wel doen.

Overheidssteun

Het kan ook zijn dat uw verhuurder u doorverwijst naar de overheid voor steun. Voor de geldende ondersteuningspakketten kunt u de volgende site raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Let op: wanneer u gebruik maakt van de steunpakketten die door de overheid beschikbaar worden gesteld, wil dit niet zeggen dat u de gesprekken met de verhuurder, leveranciers of andere schuldeisers moet staken.

Ontbinding huurovereenkomst

De verhuurder kan de huurovereenkomst niet zelf ontbinden. Hij moet hiervoor naar de rechter. Verhuurder kan ook niet zomaar ontruimen; ook hiervoor moet hij naar de rechter. Onder normale omstandigheden kan een huurovereenkomst na drie maanden huurachterstand ontbonden worden. De rechter zal echter zeker rekening houden met de huidige uitzonderlijke omstandigheden en niet zomaar ontbinden. Wel belangrijk is dat u altijd schriftelijk kunt aantonen dat u contact heeft gehad met verhuurder over de problemen en dat u wilt meewerken aan een oplossing.

Faillissement

Als u door de huidige coronacrisis failliet gaat, treedt het faillissementsrecht in werking. De curator neemt het dan over en bepaalt wanneer de huurovereenkomst opgezegd wordt. Verhuurder wordt dan een van de schuldeisers in het faillissement.

Indeplaatsstelling

Het is ook mogelijk om een nieuwe huurder te zoeken die de huurovereenkomst (en het bedrijf) overneemt. U kunt verhuurder dan verzoeken om een indeplaatsstelling. Een verhuurder hoeft hier niet altijd aan mee te werken. Als verhuurder niet wil meewerken en koper is een betrouwbare partij die de nodige middelen heeft om de huur voort te zetten, dan kan de kantonrechter gevraagd worden verhuurder te dwingen akkoord te gaan.

Waarborgsom

Waarschijnlijk heeft u bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborg betaald. Deze    waarborgsom kan de verhuurder nu gebruiken voor de niet betaalde huur. Hij kan u dan vragen deze waarborgsom weer aan te vullen. Als u dit niet doet, kan hij dit voorleggen aan de rechter. De rechtbank is nu echter gesloten voor dit soort niet dringende zaken. Als u geen waarborgsom betaald heeft, maar een bankgarantie heeft afgegeven, kan verhuurder deze ook opeisen. Als u        verhuurder gevraagd heeft mee te werken aan een oplossing en verhuurder dit niet wil, kunt u ook de bank inlichten. Misschien is de bank bereid nog te wachten met het uitkeren van het geld aan de verhuurder of om te wachten met het innen van het geld van u. De bank is niet verplicht mee te werken.

Stopzetten automatische incasso

Als u de huur automatisch betaalt en u heeft het geld nu nodig voor andere verplichtingen, kun u de bank vragen de automatische incasso stop te zetten. U kunt de bank ook vragen de al gedane huurbetaling te storneren (terugstorten op uw rekening). Dit storneren moet wel binnen een bepaalde termijn.

Totslot

Er zijn berichten in de media over een akkoord tussen verenigingen van vastgoedbezitters en Detailhandel Nederland en Horeca Nederland. Uw verhuurder hoeft hier niet aan mee te werken. Het is een dringend advies, geen bindend advies. Als u echter ervoor zorgt dat u zelf contact opneemt met uw verhuurder, dit schriftelijk vastlegt en aangeeft dat u nu niet kunt betalen, maar    wel graag samen tot een oplossing wilt komen, dan hoeft u in ieder geval op korte termijn niet te         vrezen voor huurbeëindiging of huurinvordering.

Ga naar overzicht