Terrasvergunning

Indien u een terras wilt plaatsen bij uw zaak dan dient u in de meeste gemeenten van Nederland (met name de grotere gemeenten) in het bezit te zijn van een terrasvergunning, zelf als het terras op eigen grond staat. Het is mogelijk dat de terrasvergunning in uw gemeente is samengevoegd met de exploitatievergunning en of drank- en Horecavergunning.

Indien u het terras op gemeentelijk grond wilt situeren dan moet u er rekening mee houden dat u hiervoor precario belasting moet betalen (precario belasting is een soort huur voor het gebruik van gemeentelijk grond).

Geen terrasvergunning als?

In veel gemeenten is 1 rij met een x aantal tafels aan de voorgevel van het pand vergunningsvrij. Indien u dus slechts een aantal tafeltjes wilt plaatsen op uw terras is het interessant om na te gaan of dit mogelijk vergunningsvrij kan doen.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Om een terrasvergunning te krijgen moet het terras aan een aantal eisen voldoen. Gezien de eisen per gemeente verschillen hebben we de meest voorkomende en belangrijkste eisen op een rij gezet:

  • Het terras moet nabij het Horecaobject zijn gesitueerd, zodat het goed bereikbaar is voor het personeel;
  • Het terras moet in de omgeving en het beleid in de wijk passen.;
  • Als u alcohol wilt schenken op het terras dient u tevens in het bezit te zijn van een drank- en Horecavergunning. (als u al in het bezit bent van een drank- en Horecavergunning dient deze aangepast te worden).

Wat mag u in ieder geval niet:

  • Schade veroorzaken aan de openbare ruimte (zoals het trottoir of de weg);
  • Het terras mag de doorloop en het verkeer niet hinderen en er moet een minimale doorloop in tact blijven;

Waar vraagt u de vergunning aan?

U vraagt de terrasvergunning aan bij de burgermeester van de gemeente waarin uw horecaonderneming is gevestigd. In de praktijk vraagt u de vergunning echter gewoon aan bij het Horecaloket van uw gemeente.

De Terrasvergunning wordt in de meeste gemeenten gezien als aanvulling op de exploitatievergunning en drank- en Horecavergunning, het is daarom verstandig deze samen met de terrasvergunning aan te vragen of duidelijk te vermelden dat u al een exploitatie en of drank- en Horecavergunning heeft Deze moeten echter dan gewijzigd worden.

Voor het aanvragen van een terrasvergunning worden gemeentelijke leges in rekening gebracht.

Wijzigt er iets in uw Horecaonderneming?

Als u het terras wilt uitbreiden of verplaatsen, dan dient u dit te melden bij de gemeente. U moet in veel gevallen dan een nieuwe terrasvergunning aanvragen. Naast aanpassingen aan het terras moet u ook een nieuwe terrasvergunning aanvragen als u de rechtsvorm van de onderneming wijzigt of als u de onderneming verkoopt.

Bij het aanvragen van een nieuwe vergunning worden gemeentelijke leges in rekening gebracht. De hoogte van de leges verschillen per gemeente.

Alle informatie is met de grootste zorg samengesteld, onverhoopt kunnen er toch fouten in de tekst staan. Daarbij is de wet en regelgeving omtrent de terrasvergunning verschillend per gemeente, raadpleeg daarom altijd het APV van uw gemeente.

Overige vergunningen:
Klik hier voor de exploitatievergunning
Klik hier voor de drank- en horecavergunning

Klik hier voor  de terrasvergunning 
Klik hier voor de aanwezigheidsvergunning 
Klik hier voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
Klik hier voor de omgevingsvergunning milieu 

Terug naar de home pagina