Omgevingsvergunning milieu

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het leven geroepen, ook wel de Wabo genoemd. Met de Wabo hoopt de overheid een snellere en betere dienstverlening te bieden betreft bouwen, ruimte en milieu. De vergunning die in de Wabo centraal staat is de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning integreert ± 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één vergunning.

Een aantal onderdelen van de omgevingsvergunning zijn:

  • Kapvergunning;
  • Bouwvergunning;
  • Milieuvergunning;
  • Monumentenvergunning;
  • Diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, zoals de reclame-, inrit-, sloop en aanlegvergunning op basis van gemeentelijke en provinciale verordeningen;
  • Brandveilig gebruik van een gebouw.

Het onderdeel “Milieuvergunning” is mogelijk ook van belang voor uw Horecaonderneming (dit staat dus los van evenementen waar andere regels voor gelden)

Bent u een milieuvergunningsplichtig?

In de meeste gevallen hoeft een Horecaonderneming geen milieuvergunning aan te vragen, maar geld er een meldplicht. De belangrijkste punten in de milieuwvergunning zijn: geluid, afvoer van afvalwater, olien en vetten. Voor deze punten zijn een aantal normen opgesteld in het zo genoemde Activiteitenbesluit. Vandaag de dag valt het gehele activiteitenbesluit onder de omgevingsvergunning.

Het activiteitenbesluit kent 3 categoriën:
Type A - vrijgesteld van meld- en milieuvergunningsplicht.
Bedrijven die het mileu niet of nauwelijks belasten zijn vrijgesteld van de meldplicht en milieuvergunning. Onder type A vallen bijvoorbeeld: kantoren en scholen. Bent u niet zeker of uw bedrijf onder Type A valt, klik dan hier en doe de test.

Type B - meldplicht (hier vallen de meeste Horecazaken onder)
Wanneer een bedrijf het milieu aanzienlijk belast valt het bedrijf onder Type B en geldt er een meldplicht. Door online een vragenlijst in te vullen wordt nogmaals gecontroleerd in welke categorie uw bedrijf valt. De vragen die u gesteld krijgt hebben allen te maken met geluid, afvoer van afvalwater, olien en vetten. Afhankelijk van uw bedrijf wordt mogelijk gevraagd een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. Onder type B vallen bijvoorbeeld: Veel Horecaondernemingen, drukkerijen en autogarages. Bent u niet zeker of uw bedrijf onder Type B valt, klik dan hier en doe de test. Voor bepaalde activiteiten is een meldingplicht en een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van toepassing. Met behulp van de AIM is te bepalen of dit voor een bedrijf van toepassing is.

Type C - milieuvergunningsplicht
Wordt het milieu op grote schaal belast door de bedrijfsvoering dan valt het bedrijf onder type C en is het milieuwvergunningsplichtig. Onder type B vallen bijvoorbeeld: landbouwbedrijven en bedrijven in de chemische industrie. Bent u niet zeker of uw bedrijf onder Type C valt, klik dan hier en doe de test.

Waar vraagt u de vergunning aan?

Type A - U bent vrijgesteld en hoeft niets aan te vragen.

Type B - U heeft een meldplicht en kunt u aanmelden via aimonline.nl Indien er ook een OBM vereist is kan deze aangevraagd worden via het omgevingsloket.nl .

Type C - De omgevingsvergunning/milieuvergunning kunt u aanvragen bij omgevingsloket.nl

Nadat de aanvraag online is ingediend zal de aanvraag verder afgehandeld worden door de gemeente waar uw Horecaonderneming is gevestigd. Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning worden er gemeentelijk leges in rekening gebracht. Bij de meldplicht zullen er met alle waarschijnlijkheid geen leges gerekend worden. De hoogte van de leges verschillen per gemeente.

Alle informatie is met de grootste zorg samengesteld, onverhoopt kunnen er toch fouten in de tekst staan. Daarbij is de wet en regelgeving omtrent de omgevingsvergunning verschillend per gemeente, raadpleeg daarom altijd het APV van

Overige vergunningen:
Klik hier voor de exploitatievergunning
Klik hier voor de drank- en horecavergunning

Klik hier voor  de terrasvergunning 
Klik hier voor de aanwezigheidsvergunning 
Klik hier voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
Klik hier voor de omgevingsvergunning milieu 

Terug naar de home pagina