Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het leven geroepen, ook wel de Wabo genoemd. Met de Wabo hoopt de overheid een snellere en betere dienstverlening te bieden betreft bouwen, ruimte en milieu. De vergunning die in de Wabo centraal staat is de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning integreert ± 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één vergunning.

Een aantal onderdelen van de omgevingsvergunning zijn:

  • Kapvergunning;
  • Bouwvergunning;
  • Milieuvergunning;
  • Monumentenvergunning;
  • Diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, zoals de reclame-, inrit-, sloop en aanlegvergunning op basis van gemeentelijke en provinciale verordeningen;
  • Brandveilig gebruik van een gebouw.

Het onderdeel “Brandveilig gebruik van een gebouw” is mogelijk ook van belang voor uw Horecaonderneming (dit staat dus los van evenementen waar andere regels voor gelden)

Bent u een omgevingsvergunningsplichtig?

Aan de hand van de volgende drie regels wordt er getoetst of uw pand een omgevingsvergunningsplicht heeft:

  • nachtverblijf wordt geboden voor meer dan 10 personen;
  • dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar;
  • dagverblijf voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Voor gebouwen waar dagverblijf wordt geboden aan meer dan 50 personen geldt enkel een meldplicht.

Naast gebouwen vallen ook een aantal niet-bouwwerken zoals drijvende hotels en Horecagelegenheden mogelijk onder de vergunningsplicht of hebben een meldplicht.

Om er zeker van te zijn of u een omgevingsvergunningplicht heeft, een meldplicht heeft of vrijgesteld bent, kunt u de ‘vergunningscheck’ doen op de website van het omgevingsloket. Omgevingsloket

Waar vraagt u de vergunning aan?

Voor zowel de omgevingsvergunning als de meldplicht dient u zich aan te melden bij het omgevingsloket.nl. Deze site is door het ministerie van Milieu en Veiligheid opgericht en behandeld alle aanvragen betreft de omgevingsvergunning in Nederland. Vervolgens zullen de aanvragen naar betreffende gemeente worden doorgezet en zal de gemeente in samenwerking met de brandweer de aanvraag verder oppakken.

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning worden er gemeentelijk leges in rekening gebracht. De hoogte van de leges verschillen per gemeente.

Bij de meldplicht zullen er met alle waarschijnlijkheid geen leges gerekend worden.

Alle informatie is met de grootste zorg samengesteld, onverhoopt kunnen er toch fouten in de tekst staan. Daarbij is de wet en regelgeving omtrent de omgevingsvergunning verschillend per gemeente, raadpleeg daarom altijd het APV van

Overige vergunningen:
Klik hier voor de exploitatievergunning
Klik hier voor de drank- en horecavergunning

Klik hier voor  de terrasvergunning 
Klik hier voor de aanwezigheidsvergunning 
Klik hier voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
Klik hier voor de omgevingsvergunning milieu 

Terug naar de home pagina