Exploitatievergunning

Als u een onderneming wilt starten met als hoofddoel Horeca dan dient u in de meeste gemeenten van Nederland (met name de grotere gemeenten) een exploitatievergunning aan te vragen. Deze vergunning geeft u dus eigenlijk het recht tot het runnen van een Horecazaak.
Let wel: als u alcohol wilt schenken in uw zaak dan heeft u naast de exploitatievergunning ook een Drank- en Horecavergunning nodig.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Wanneer u de exploitatievergunning aanvraagt moet u als ondernemer, de aangestelde leidinggevende(n) en het pand waarvoor u de vergunning aanvraagt aan een aantal eisen voldoen. Gezien de eisen per gemeente verschillen hebben we de meest voorkomende en belangrijkste eisen op een rij gezet:

Pand gebonden eisen:

 • De Horecaonderneming moet passen bij de bestemming die de gemeente heeft toegewezen. De bestemming van het object is terug te vinden in het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De Horecaonderneming mag geen nadelig effect hebben op de omgeving, denk bijvoorbeeld aan overlast van geluid, stank of luide/dronken gasten.

Ondernemer gebonden eisen:

 • De ondernemer moet de betreffende Horecaonderneming hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK);

Leidinggevende(n) gebonden eisen:

 • Er dient tijdens openingstijden van de Horecaonderneming altijd een leidinggevende aanwezig zijn.
 • De leidinggevende mag geen strafblad hebben;
 • De leidinggevende dient minimaal 18-21 jaar oud te zijn (leeftijd verschilt per gemeente, bijvoorbeeld: Rotterdam is 18 jaar en Amsterdam is 21 jaar);
 • De leidinggevende mag niet onder curatele staan.

Waar vraagt u de vergunning aan?

De exploitatievergunning vraagt u aan bij de burgemeester van de gemeente waarin uw horecaonderneming is gevestigd. In de praktijk vraagt u de vergunning echter gewoon aan bij het Horecaloket van uw gemeente.

Als u de exploitatievergunning wilt aanvragen moet u met de aanvraag de nodige informatie meesturen, gegevens die vaak gevraagd worden zijn bijvoorbeeld:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK);
 • Kopie ID-bewijs en het Burgerservicenummer van de ondernemer;
 • De huur-, pacht-, of koopovereenkomst van het object;
 • Plattegrondtekening van de inrichting en eventueel het terras;
 • Formulier Bibob.

De exploitatie vergunning wordt in elke gemeente voor andere duur afgegeven, in Rotterdam is de exploitatievergunning 5 jaar geldig en dient dan opnieuw aangevraagd te worden, mits er niet gewijzigd wordt in uw Horecaonderneming.
Hou er rekening mee dat bij het aanvragen van een nieuwe vergunning er gemeentelijk leges in rekening worden gebracht. De hoogte van de leges verschillen per gemeente.

Wijzigt er iets in uw Horecaonderneming?

Indien er één van de onderstaande wijzigingen plaatsvindt in uw Horecaonderneming dan moet dit aangegeven worden bij de gemeente:

 • Een bouwkundige of inrichting technische aanpassing aan het object;
 • Een terras wil gaan exploiteren of het huidige terras uitbreiden;
 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen;
 • De Horecaonderneming verkocht wordt;
 • De rechtsvorm van de onderneming wijzigt.

Bij bovengenoemde wijzigingen zal met alle waarschijnlijkheid de gehele exploitatievergunning opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien enkel een leidinggevende wijzigt, dan kan de gemeente dit op het aanhangsel van de exploitatievergunning aanpassen en hoeft niet de gehele vergunning opnieuw aangevraagd te worden.
Bij zowel een nieuwe vergunning aanvragen als een aanpassing doorvoeren op het aanhangsel zullen gemeentelijke leges in rekening worden gebracht. De hoogte van de leges verschillen per gemeente.

Alle informatie is met de grootste zorg samengesteld, onverhoopt kunnen er toch fouten in de tekst staan. Daarbij is de wet en regelgeving omtrent de exploitatievergunning verschillend per gemeente, raadpleeg daarom altijd het APV van uw gemeente.

Overige vergunningen:
Klik hier voor de exploitatievergunning
Klik hier voor de drank- en horecavergunning

Klik hier voor  de terrasvergunning 
Klik hier voor de aanwezigheidsvergunning 
Klik hier voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
Klik hier voor de omgevingsvergunning milieu 

Terug naar de home pagina