Drank- en Horecavergunning

Vanuit sociaal-hygiënisch oogpunt is op 1 november 1967 de Drank- en Horecawetgeving in het leven geroepen. In de Drank- en Horecawetgeving staan alle regels beschreven waar u aan moet voldoen als u alcoholische dranken wilt schenken in uw Horecazaak.

Wanneer heeft u een Drank- en Horecavergunning nodig?

Als u zwak en sterke alcoholische dranken wilt schenken in uw Horecaonderneming, dan heeft u een drank- en Horecavergunning nodig.
Winkels en cafetaria’s vormen echter een uitzondering en hoeven geen Drank- en Horecavergunning te hebben. Zij mogen echter uitsluitend zwak alcoholische dranken verkopen om elders te nuttigen (mee te nemen).

Aan welke eisen moet u voldoen?

Als u de drank en Horecavergunning aanvraagt moet u als ondernemer, de aangestelde leidinggevende(n) en het pand waarvoor u de vergunning aanvraagt aan een aantal eisen voldoen.

Pand gebonden eisen:

 • De horecalokaliteit/verkoopruimte moet een minimale plafondhoogte hebben van 2,40 meter vanaf de vloer gemeten;
 • De horecalokaliteit/verkoopruimte moet een mechanisch ventilatiesysteem hebben die rechtstreeks in verbinding staat met de buitenlucht en beschikt over een minimale luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10 3 m³ per seconde per m² vloeroppervlakte;
 • Er dienen 2 volledig gescheiden toiletten en wastafels aanwezig te zijn;
 • De toiletruimten mogen tevens niet direct verbonden zijn aan de ruimte waar gegeten en/of gedronken wordt, er dient dus een ruimte tussen het toilet en de verkoopruimte aanwezig te zijn.
 • De horecalokaliteit/verkoopruimte dient minimaal 35 m² zijn.

Ondernemer gebonden eisen:

 • De ondernemer moet de betreffende Horecaonderneming hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK);
 • Verder dezelfde eisen als de leidinggevende(n) .

Leidinggevende(n) gebonden eisen:

 • De ondernemer moet de betreffende Horecaonderneming hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK);
 • De leidinggevende(n) dient in het bezit te zijn van een sociale hygiëne certificaat;
 • Er dient tijdens openingstijden van de Horecaonderneming altijd een leidinggevende aanwezig zijn;
 • De leidinggevende(n) mag geen strafblad hebben;
 • De leidinggevende(n) mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
 • De leidinggevende(n) dient minimaal 21 jaar oud te zijn;
 • De leidinggevende(n) mag niet onder curatele staan.

Naast deze eisen kunnen gemeenten ook extra eisen hebben, check dit altijd even na bij uw gemeente.

Waar vraagt u de vergunning aan?

De drank- en Horecavergunning vraagt u aan bij de burgermeester van de gemeente waarin uw horecaonderneming is gevestigd. In de praktijk vraagt u de vergunning echter gewoon aan bij het Horecaloket van uw gemeente.
Als u de drank- en Horecavergunning wilt aanvragen moet u met de aanvraag de nodige informatie meesturen, gegevens die vaak gevraagd worden zijn:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK);
 • Kopie ID-bewijs en het Burgerservicenummer van de ondernemer;
 • De huur-, pacht-, of koopovereenkomst van het object;
 • Plattegrondtekening van de inrichting en eventueel het terras;
 • Formulier Bibob.

De drank- en Horecavergunning vergunning wordt voor een onbepaalde tijd afgegeven en hoeft dus niet om de x jaar verlengd te worden, mits er niet gewijzigd wordt in uw Horecaonderneming. Houd er rekening mee dat bij het aanvragen van een vergunning er gemeentelijk leges in rekening worden gebracht. De hoogte van de leges verschillen per gemeente.

Wijzigt er iets in uw bedrijf?

Indien er één van de onderstaande wijzigingen plaatsvindt in uw Horecaonderneming dan moet dit aangegeven worden bij de gemeente:

 • Een bouwkundige of inrichting technische aanpassing aan het object;
 • Een terras wil gaan exploiteren of het huidige terras uitbreiden;
 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen;
 • De Horecaonderneming verkocht wordt;
 • De rechtsvorm van de onderneming wijzigt.

Bij bovengenoemde wijzigingen zal met alle waarschijnlijkheid de gehele drank- en Horecavergunning opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien enkel een leidinggevende wijzigt, dan kan de gemeente dit op het aanhangsel van de drank- en Horecavergunning aanpassen en hoeft niet de gehele vergunning opnieuw aangevraagd te worden.
Bij zowel een nieuwe vergunning aanvragen als een aanpassing doorvoeren op het aanhangsel zullen gemeentelijke leges in rekening worden gebracht. De hoogte van de leges verschillen per gemeente.

Alle informatie is met de grootste zorg samengesteld, onverhoopt kunnen er toch fouten in de tekst staan. Daarbij is de wet en regelgeving omtrent de drank- en Horecavergunning verschillend per gemeente, raadpleeg daarom altijd het APV van uw gemeente.

Overige vergunningen:
Klik hier voor de exploitatievergunning
Klik hier voor de drank- en horecavergunning

Klik hier voor  de terrasvergunning 
Klik hier voor de aanwezigheidsvergunning 
Klik hier voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
Klik hier voor de omgevingsvergunning milieu 

Terug naar de home pagina