Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als u personeel in dienst heeft dient er tijdens werkuren tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) in uw zaak aanwezig te zijn. Dit geldt uiteraard ook tijdens vakanties of ziekte van één van de BHV’ers. Het is ten slottealtijd mogelijk dat er plotseling een gevaarlijke situatie ontstaat. Een BHV’er moet dan in staat zijn direct hulp te verlenen om de schade en het letsel zo veel mogelijk te beperken. Daarbij is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn wat ze kunnen/moeten doen indien er zich calamiteiten voordoen, denk aan: brand, een ongeval, een gewonde kok in de keuken, etc..

Houd altijd in het achterhoofd dat u als ondernemer uiteindelijk verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw personeel en gasten.

Wat is en doet een BHV’er?

De naam “bedrijfshulpverlener” zegt het eigenlijk al, een hulpverlener binnen een bedrijf. De taak als BHV’er is een extra taak die naast de dagelijkse werkzaamheden vervuld wordt. Iedereen binnen de organisatie van 18 jaar of ouder kan BHV’er worden. Hiervoor dient uiteraard wel een cursus gevolgd te worden bij een gecertificeerd opleidingsinstituut en het examen te behalen.

Maar wat doet een BHV’er nu precies? Een BHV’er is de aangewezen persoon die bij probleemsituaties te hulp schiet, dit kan zijn van een klein ongelukje op de werkvloer tot het organiseren van de ontruiming bij een grote brand. Daarnaast is het ook de taak van de BHV’er om de dagelijkse veiligheid te waarborgen en probleempunten op te lossen voor ze gevaar kunnen opleveren. BHV is dus een hele belangrijke taak die serieus genomen moet worden, want als de BHV’er faalt, kan dit ernstige gevolgen hebben.

Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?

Op basis van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u nagaan hoeveel BHV’ers u nodig heeft in uw Horecazaak. Om u een indicatie te geven: de norm die veelal gehanteerd wordt is 1 BHR’er per 10 werknemers.

Zorg dat u alles op orde heeft

De arbeidsinspectie kan bij het niet naleven van de regels hoge boetes opleggen. Daarbij kan zelfs een uitkering van de verzekering mogelijk niet uitgekeerd worden als u niet kunt aantonen dat u zich aan de regels heeft gehouden. Het is dus belangrijk dat u alles goed op orde heeft om onnodige problemen te voorkomen.

Cursus BHV

De cursus BHV wordt door vele gecertificeerde instanties aangeboden. Bij alle cursussen worden min of meer dezelfde punten behandeld, de drie punten die in ieder geval aan bod moeten komen zijn:

  • Eerste hulp (EHBO) + eventueel het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED);
  • Voorkomen van brand en brandbestrijding;
  • Ontruimingen

Het BHV certificaat is 1 jaar geldig en elk opvolgend jaar dienen de BHV’ers een herhalingscursus BHV te volgen. Tijdens zo’n herhalingsdag worden de belangrijke punten nogmaals aangehaald en worden eventuele veranderingen te opzichte van het jaar daarvoor doorgenomen. Er geldt enkel een aanwezigheidsplicht, er hoeft dus niet opnieuw examen gedaan te worden. Voor het volgen van een BHV cursus is geen vooropleiding vereist, maar degene die de opleiding gaat volgen moet wel 18 jaar of ouder zijn.

Wat kost een BHV cursus?

De hoogte van de kosten verschilt sterk per opleidingsinstantie. Het is daarbij belangrijk om naar de manier van les geven te kijken. Zo is het mogelijk bij u op locatie de cursus te volgen, lekker makkelijk bij u op de eigen zaak, al zullen de kosten hiervoor uiteraard wel hoger liggen dan als u de theorie online of zelfstandig leert en enkel één dag ergens in het land praktijk uitleg krijgt.

Ga voor uw zelf na wat u belangrijk vindt en kies hierbij een partij die dit kan regelen voor een goede prijs. Voor de zekerheid kunt altijd een prijsopgave aanvragen bij meerdere bedrijven, dan weet u in ieder geval dat u nooit te veel betaald.

Overige certificaten:
Klik hier voor de verklaring sociale hygiëne

Terug naar de home pagina